ul. Szewska 61-62 lok. 1a
50-139 Wrocław
tel.: +48 71 759 11 46
tel.: +48 71 302 68 88
tel. kom.: +48 664 974 208
dr Rafał Citowicz
notariusz we Wrocławiu

Linki

Krajowa Rada Notarialna
www.krn.org.pl

Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu
www.inw.wroc.pl

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych
www.ekw.ms.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
www.isap.sejm.gov.pl

Elektroniczny KRS
https://ems.ms.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, Wydział Ksiąg Wieczystych
www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl

Spis Urzędów Skarbowych na terenie Wrocławia
www.is.wroc.pl

Urząd Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
www.zgkikm.wroc.pl

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
www.kataster.wroc.pl

DO GÓRY

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2011 roku
nastąpiła zmiana lokalizacji kancelarii notarialnej dra Rafała Citowicza.
Nowy adres kancelarii notarialnej
50-139 Wrocław, ul. Szewska 61-62 lok. 1a